Дар шароити муносибатҳои иқтисоди бозорӣ бе ҳисобу китоб, таҳлили натиҷаҳои кор ва ба нақша гирифтани имкониятҳо пешрафти мунтазамро таъмин намудан ғайриимкон мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа

Муҳим ва зарур будани ҳисобҳои миллии семоҳаҳо аз он иборатанд, ки дар бораи рушди иқтисодиёти мамлакат барои давраи кӯтоҳтарин иттилооти муфассал пешниҳод карда мешавад. Барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва таҳлили онҳо, оид ба ММД силсилаи маълумотҳои семоҳаҳо заруранд, ин аз як тараф имконият медиҳад, ки рушди иқтисодиёт дар замони ҳозира назорат карда шавад ва таъсири чораҳои андешидашуда ва омилҳои беруна дуруст баҳо дода шаванд, аз дигар тараф имконият медиҳад, ки тамоюлҳои номатлуб дар иқтисодиёт саривақт тасҳеҳ ва ислоҳ карда шаванд.

Мақсади асосии тартиб додани ҳисобҳои миллӣ аз рӯи семоҳаҳо (ҲМС) аз он иборат аст, ки вазъияти тағйироти ҷорӣ дар иқтисодиёт нишон дода шавад, нисбат ба вазъияте, ки ҳисобҳои миллии солона пешниҳод карда мешуд, бештар сари вақт ва бештар пурраю мукаммал нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуддат нишон дода шаванд. Барои муваффақ шудан ба ин мақсад ҳисобҳои миллӣ аз рӯи семоҳаҳо бояд саривақтӣ, дақиқ, пурраю мукаммал ва мувофиқашуда бошанд. Агар ҳисобҳои миллии ҳар семоҳа ба меъёрҳои ишорашуда ҷавоб дода бо-шанд, дар он сурат онҳо барои баҳо додан ва таҳлили тағйироти ҷорӣ дар иқтисодиёт асос шуда хизмат карда метавонанд.

 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истеҳсолот
(бо нархҳои ҷорӣ)

  2019 сол
  Семоҳаи I Семоҳаи II Семоҳаи III Семоҳаи IV
  млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз
сомонӣ сомонӣ сомонӣ сомонӣ
Кишоварзӣ 788.6 5,5 3856,1 20,7 6959,5 31,1 4903,7 20,6
Саноат 3449,4 24,1 3775,8 20,3 4286,1 19,2 5362,5 22,6
Сохтмон 1935,2 13,5 2126,2 11,4 1925,2 8,6 3294,9 13,8
Савдо; меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 2222,3 15,5 2514,7 13,5 2835,9 12,7 3129,8 13,2
Нақлиёт ва алоқа 1467,3 10,2 1507,3 8,1 1641,3 7,3 1637,4 6,9
Миёнаравии молиявӣ ва суғурта 464,8 3,2 530,0 2,8 437,7 2,0 492,6 2,1
Дигар намуди хизматрасонӣ 2423,2 16,9 2642,5 14,2 2531,2 11,3 2855,9 12,0
Хизматҳои миёнарави молиявии бавосита ченшаванда (-) 168,3 1,2 164,0 0,9 125,3 0,6 122,4 0,5
Андозҳои холис аз маҳсулот 1756,8 12,3 1829,6 9,9 1886,1 8,4 2220,1 9,3
ММД 14339,3 100 18618,3 100 22377,7 100 23774,5 100

 

Маҹмўи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истифодаи даромадҳо
(бо нархҳои ҷорӣ)

  Соли 2019
  Семоҳаи I Семоҳаи II СемоҳаиIII Семоҳаи IV
  млн. бофоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз
сомонӣ сомонӣ сомонӣ сомонӣ
Хароҷоти истеъмолоти ниҳоӣ 14385,8 100,3 16744,3 89,9 19715,3 88,1 18293,6 76,9
аз он ҷумла:                
хоҷагиҳои хонаводаҳо 12345,1 86,1 14401,0 77,3 17373,7 77,6 15805,2 66,5
муассисаҳои давлатӣ 1974,1 13,8 2251,6 12,1 2222,2 9,9 2376,4 10,0
аз онҳо:                
барои мол ва хизматҳои инфиродӣ 1272,5 8,9 1465,7 7,9 1385,3 6,2 1485,0 6,2
барои хизмати коллективӣ 701,6 4,9 785,9 4,2 836,9 3,7 891,4 3,7
ташкилотҳое, ки ба хоҷагиҳои хонаводаҳо хизмат расондаанд 66,6 0,5 91,7 0,5 119,4 0,5 112,0 0,5
ҷамъи андўхт 4364,2 30,4 6705,5 36,0 8578,6 38,3 10958,4 46,1
аз он ҷумла:                
ҷамъи андўхти сармояи асосӣ 5187,6 36,2 5568,5 29,9 5604,5 25,0 8566,0 36,0
тағйироти захираҳои моддии воситаҳои гардон ва фарқияти оморӣ -823,4 -5,7 1137,0 6,1 2974,1 13,3 2392,4 10,1
Содироти мол ва хизматрасонӣ 2376,0 16,6 3204,8 17,2 2148,6 9,6 4121,2 17,3
Воридоти мол ва хизматрасонӣ (-) 6786,7 47,3 8036,3 43,2 8064,8 36,0 9598,7 40,4
ММД бо нархҳои бозорӣ 14399,3 100 18618,3 100 22377,7 100 23774,5 100

 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истеҳсолот
(бо нархҳои ҷорӣ)

 

соли 2020

 

Семоҳаи I

Семоҳаи II

Семоҳаи III

Семоҳаи IV

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

 

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

Кишоварзӣ

878,4

5,4

4915,2

26,4

7793,1

32,6

5463,8

21,7

Саноат

4241,5

26,0

3962,9

21,3

5093

21,3

6213,9

24,6

Сохтмон

1970,5

12,1

1888,1

10,1

2045,0

8,6

2960,1

11,8

Савдо; меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

2654,6

16,3

2233,9

12,0

2598,5

10,9

3235,9

12,9

Нақлиёт ва алоқа

1390,5

8,5

1009,8

5,4

1436,7

6,0

1474,7

5,9

Миёнаравии моливӣ ва суғурта

793,8

4,9

519,5

2,8

449,1

1,9

394,7

1,6

Дигар намуди хизматрасонӣ

2586,6

15,9

2661,5

14,3

2730,0

11,4

3427,3

13,6

Хизматҳои миёнарави молиявии бавосита ченшванда (-)

-217,5

-1,3

-136,5

-0,7

-87,8

-0,3

-165,2

-0,7

Андозҳои холис аз маҳсулот

1997,6

12,2

1556,0

8,4

1813,4

7,6

2175,7

8,6

ММД

16296,0

100

18610

100

23871,0

100

25180,9

100

 

Маҷмүи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истифодаи даромадҳо
(бо нархҳои ҷорӣ)

 

соли 2020

 

Семоҳаи I

Семоҳаи II

Семоҳаи III

Семоҳаи IV

 

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

Хароҳоти истеъмолоти ниҳоӣ

16628,1

102,0

18759,3

100,8

19207,5

80,5

20266,7

80,5

аз он ҷумла :

 

 

 

 

 

 

 

 

 хоҷагиҳои     хонаводаҳо

14401,3

88,4

16263,7

87,4

16746,8

70,2

17172,2

68,2

муассисаҳои давлатӣ

2109,4

12,9

2349,0

12,6

2271,9

9,5

2982,0

11,8

 аз онҳо:

 

 

 

 

 

 

 

 

барои мол ва   хизматҳои инфиродӣ

1389,0

8,5

1572,0

8,4

1447,4

6,1

1910,1

7,6

барои хизмати коллективӣ

720,4

4,4

777,0

4,2

824,5

3,4

1071,9

4,3

ташкилотҳое, ки ба хоҷагиҳои хонаво-даҳо  хизмат расондаанд

117,4

0,7

146,6

0,8

188,8

0,8

112,5

0,4

Ҷамъи андўхт

3143,8

19,3

4766,3

25,6

6594,4

27,6

12307,8

48,8

аз он ҷумла :

 

 

 

 

 

 

 

 

ҷамъи андўхти  сармояи асосӣ

5145,6

31,6

4840,6

26,0

5291,5

22,2

7872,7

31,2

тағйироти захираҳои моддии воситаҳои гардон ва фарқияти оморӣ

-2001,8

-12,3

-74,3

-0,4

1302,9

5,4

4435,1

17,6

Содироти  мол ва хизмарасонӣ

4532,0

27,8

1789,1

9,6

5635,6

23,6

2588,5

10,3

Воридоти мол ва хизмарасонӣ (-)

8007,9

49,1

6704,3

36,0

7566,5

31,7

9982,1

39,6

ММД бо нархҳои бозорӣ

16296,0

100

18610,4

100

23871,0

100

25180,9

100

 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истеҳсолот
(бо нархҳои ҷорӣ)

 

соли 2021

 

Семоҳаи I

Семоҳаи II

Семоҳаи III

Семоҳаи IV

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

 

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

Кишоварзӣ

952,5

5,1

4834,1

20,4

8541,8

29,6

8362,3

27,8

Саноат

5185

28,0

5304

22,4

6395,9

22,2

7254

24,1

Сохтмон

2413,1

13,0

2984,0

12,6

3017,1

10,5

3003,1

10,0

Савдо; меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

3171,4

17,1

3193

13,5

3295,4

11,4

3702,0

12,3

Нақлиёт ва алоқа

1276,9

6,9

1332,1

5,6

1312,2

4,5

1287,4

4,3

Миёнаравии моливӣ ва суғурта

297,9

1,6

447,3

1,9

757,9

2,6

552,6

1,8

Дигар намуди хизматрасонӣ

3120,3

16,8

3265,1

13,8

3255,4

11,3

3468

11,5

Хизматҳои миёнарави молиявии бавосита ченшванда (-)

-84,1

-0,4

-122,3

-0,4

-182,2

-0,6

-213,4

-0,6

Андозҳои холис аз маҳсулот

2208,2

11,9

2417,6

10,2

2437,3

8,5

2633,4

8,8

ММД

18541,2

100

23655

100

28830,8

100

30049,4

100

 

Маҷмүи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истифодаи даромадҳо
(бо нархҳои ҷорӣ)

 

соли 2021

 

Семоҳаи I

Семоҳаи II

Семоҳаи III

Семоҳаи IV

 

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

млн.

бо фоиз

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

сомонӣ

Хароҷоти истеъмолоти ниҳоӣ

20405,4

110,1

21724,4

91,8

24886,4

86,3

25219,1

83,9

аз он ҷумла :

 

 

 

 

 

 

 

 

 хоҷагиҳои     хонаводаҳо

17887,2

96,5

18708,1

79,1

21850,3

75,8

21931,5

73,0

муассисаҳои давлатӣ

2413,9

13,0

2852,7

12,1

2702,0

9,4

3032,8

10,1

 аз онҳо:

 

 

 

 

 

 

 

 

барои мол ва   хизматҳои инфиродӣ

1615,7

8,7

1912,4

8,1

1732,5

6,0

1973,2

6,6

барои хизмати коллективӣ

798,2

4,3

940,3

4,0

969,5

3,4

1059,6

3,5

ташкилотҳое, ки ба хоҷагиҳои хонаво-даҳо  хизмат расондаанд

104,3

0,6

163,6

0,7

334,1

1,2

254,8

0,8

Ҷамъи андўхт

6639,6

35,8

8205,6

34,7

9890,6

34,3

10513,4

35,0

аз он ҷумла :

 

 

 

 

 

 

 

 

ҷамъи андўхти  сармояи асосӣ

6035,0

32,5

7500,3

31,7

9039,6

31,4

9739,3

32,4

тағйироти захираҳои моддии воситаҳои гардон

604,6

3,3

705,3

 3,0

851,0

 2,9

774,1

2,6

Содироти  мол ва хизмарасонӣ

10759,0

58,0

3091,9

13,1

3756,2

13,0

6835,1

22,7

Воридоти мол ва хизмарасонӣ (-)

9568,2

51,6

11540,5

48,8

13170,0

45,7

13878,1

46,1

Фарқияти оморӣ

-9694,6

-52,3

2173,5

-9,2

3467,6

-12

1359,9

-4,5

ММД бо нархҳои бозорӣ

18541,2

100

23654,9

100

28830,8

100

30049,4

100